พิธีรับมอบ – ส่งมอบหน้าที่ ผบก.ส.4

พิธีรับมอบ - ส่งมอบหน้าที่ ผบก.ส.4
วันที่ 2 ต.ค.2560