โครงการตำรวจไทยใจสะอาด (จิตอาสา) ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร

โครงการตำรวจไทยใจสะอาด (จิตอาสา)
ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร วันอังคารที่ 23 พ.ค.2560