โครงการตำรวจไทยใจสะอาด

โครงการตำรวจไทยใจสะอาด
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
กับ สำนักงานเขตดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ต.ค.61