โครงการตำรวจไทยใจสะอาด เลี้ยงเพล ทำบุญถวายปัจจัย และถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาส วันเข้าพรรษา

ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ส.4 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการตำรวจไทยใจสะอาด
เลี้ยงเพล ทำบุญถวายปัจจัย และถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาส
วันเข้าพรรษา ในวันจันทร์ที่ 3 ก.ค.60 เวลา 09.30น.
ณ วัดใหม่ทองเสน