Services

3 ก.ค. 61 เวลา 9.00 น. พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผบช.ส. นำข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมบันทึกเทปในพิธีอาเศียรวาท

Read Share

3 ก.ค. 61 เวลา 9.00 น. พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผบช.ส. นำข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมบันทึกเทปในพิธีอาเศียรวาท
3 ก.ค. 61 เวลา 9.00 น. พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผบช.ส. นำข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมบันทึกเทปในพิธีอาเศียรวาท
ตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผม

Read Share

ตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผม
ตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผม
การดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ ของกองบังคับการตำรวจสันติบาล 4

Read Share

การดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ ของกองบังคับการตำรวจสันติบาล 4
การดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ ของกองบังคับการตำรวจสันติบาล 4
ทดสอบร่างกายครั้งที่2

Read Share

ทดสอบร่างกายครั้งที่2
ทดสอบร่างกายครั้งที่2
ทดสอบร่างกายครั้งที่1

Read Share

ทดสอบร่างกายครั้งที่1
ทดสอบร่างกายครั้งที่1
รับการตรวจสอบจาก ตส1 สตส

Read Share

รับการตรวจสอบจาก ตส1 สตส
รับการตรวจสอบจาก ตส1 สตส
อบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์

Read Share

อบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์
อบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์

Subject
1
Read more