Services

แนวทางการบริหารราชการ ตร. ปีงบฯ 2567

Read Share

แนวทางการบริหารราชการ ตร. ปีงบฯ 2567
แนวทางการบริหารราชการ ตร. ปีงบฯ 2567
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ร่วมบันทึกเทป รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

Read Share

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ร่วมบันทึกเทป รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ร่วมบันทึกเทป รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ผบช.ส. มอบประกาศนียบัตร ให้กับข้าราชการตำรวจที่ประพฤติตนเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน วันที่17 มิ.ย.65

Read Share

ผบช.ส. มอบประกาศนียบัตร ให้กับข้าราชการตำรวจที่ประพฤติตนเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน วันที่17 มิ.ย.65
ผบช.ส. มอบประกาศนียบัตร ให้กับข้าราชการตำรวจที่ประพฤติตนเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน วันที่17 มิ.ย.65
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2565

Read Share

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2565
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2565
มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร เข้ามาดำรงตำแหน่ง ผบช.ส.

Read Share

มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร เข้ามาดำรงตำแหน่ง ผบช.ส.
มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร เข้ามาดำรงตำแหน่ง ผบช.ส.
กิจกรรมงานครบรอบ 89 ปี วันสถาปนากองบัญชาการตำรวจสันติบาล

Read Share

กิจกรรมงานครบรอบ 89 ปี วันสถาปนากองบัญชาการตำรวจสันติบาล
กิจกรรมงานครบรอบ 89 ปี วันสถาปนากองบัญชาการตำรวจสันติบาล
การประชุมหารือแนวทางในการปฏิบัติราชการด้านงานอำนวยการ ผ่านระบบ วีดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์

Read Share

การประชุมหารือแนวทางในการปฏิบัติราชการด้านงานอำนวยการ ผ่านระบบ วีดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์
การประชุมหารือแนวทางในการปฏิบัติราชการด้านงานอำนวยการ ผ่านระบบ วีดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของ บช.ส. เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ รพ.ตร. เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 มี.ค.67 เวลา 08.00 - 11.00 น.

Read Share

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของ บช.ส. เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ รพ.ตร. เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 มี.ค.67 เวลา 08.00 - 11.00 น.
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของ บช.ส. เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ รพ.ตร. เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 มี.ค.67 เวลา 08.00 - 11.00 น.
กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตของ บก.ส.4 เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ต.ค.66 เวลา 09.00 น.

Read Share

กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตของ บก.ส.4 เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ต.ค.66 เวลา 09.00 น.
กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตของ บก.ส.4 เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ต.ค.66 เวลา 09.00 น.
กิจกรรมมอบสิ่งของให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 ส.ค.66

Read Share

กิจกรรมมอบสิ่งของให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 ส.ค.66
กิจกรรมมอบสิ่งของให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 ส.ค.66
เมื่อวันที่ 25 ก.ค.66 ผบก.ส.4 และข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ส.4 จำนวน 10 นาย เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ณ รพ.ตร.

Read Share

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.66 ผบก.ส.4 และข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ส.4 จำนวน 10 นาย เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10  ณ รพ.ตร.
เมื่อวันที่ 25 ก.ค.66 ผบก.ส.4 และข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ส.4 จำนวน 10 นาย เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ณ รพ.ตร.
บก.ส.4 จัดกิจกรรมจิตอาสา บริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ในวันจันทร์ที่ 17 ก.ค.66 ระหว่างเวลา 11.00 – 1

Read Share

บก.ส.4 จัดกิจกรรมจิตอาสา บริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ในวันจันทร์ที่ 17 ก.ค.66 ระหว่างเวลา 11.00 – 1
บก.ส.4 จัดกิจกรรมจิตอาสา บริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ในวันจันทร์ที่ 17 ก.ค.66 ระหว่างเวลา 11.00 – 1
กิจกรรมจิตอาสา ของ บก.ส.4 เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ของ บช.ส. ป็นกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ รพ.ตร. เมื่อวันอังคารที่ 13 มิ.ย.66

Read Share

กิจกรรมจิตอาสา ของ บก.ส.4 เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ของ บช.ส. ป็นกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ รพ.ตร. เมื่อวันอังคารที่ 13 มิ.ย.66
กิจกรรมจิตอาสา ของ บก.ส.4 เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ของ บช.ส. ป็นกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ รพ.ตร. เมื่อวันอังคารที่ 13 มิ.ย.66
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของ บช.ส. เข้าร่วมกิจกรรมกวาดลานวัด ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 พ.ค.66 เวลา 09.30 - 11.00 น.

Read Share

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของ บช.ส. เข้าร่วมกิจกรรมกวาดลานวัด ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 31 พ.ค.66 เวลา 09.30 - 11.00 น.
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของ บช.ส. เข้าร่วมกิจกรรมกวาดลานวัด ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 พ.ค.66 เวลา 09.30 - 11.00 น.
กิจกรรมจิตอาสา ของ บช.ส. บริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 19 ม.ค.66

Read Share

กิจกรรมจิตอาสา ของ บช.ส. บริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 19 ม.ค.66
กิจกรรมจิตอาสา ของ บช.ส. บริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 19 ม.ค.66
ประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

Read Share

ประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ความหมายตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Read Share

ความหมายตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ   พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ   28 กรกฎาคม 2567
ความหมายตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
วัดภูมิต้านทาน..อาชญากรรมออนไลน์

Read Share

วัดภูมิต้านทาน..อาชญากรรมออนไลน์
วัดภูมิต้านทาน..อาชญากรรมออนไลน์
“งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๖๖ มิถุนายน ๒๕๖๖”

Read Share

“งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๖๖ มิถุนายน ๒๕๖๖”
“งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๖๖ มิถุนายน ๒๕๖๖”
18 กลโกงของมิจฉาชีพใช้ในการหลอกเหยื่อบนโลกออนไลน์

Read Share

18 กลโกงของมิจฉาชีพใช้ในการหลอกเหยื่อบนโลกออนไลน์
18 กลโกงของมิจฉาชีพใช้ในการหลอกเหยื่อบนโลกออนไลน์
เชิญชวนสมาชิก เพิ่มเพื่อน Line Official Account ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์

Read Share

เชิญชวนสมาชิก เพิ่มเพื่อน Line Official Account ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์
เชิญชวนสมาชิก เพิ่มเพื่อน Line Official Account ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read Share

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Subject
1
Read more