กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตของ บก.ส.4 เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ต.ค.66 เวลา 09.00 น.

วันที่ 1 กันยายน 2567    |    35 อ่าน

กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตของ บก.ส.4 เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวรรคตครบรอบ 7 ปี 13 ต.ค.66

ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ต.ค.66 เวลา 09.00 น.

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ บช.

แชร์ แชร์ Line ส่งข้อมูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง