การดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ ของ บก.ส.4 เมื่อ 9 กันยายน 2562

วันที่ 9 กันยายน 2562    |    1501 อ่าน

นจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น บก.ส.4 ได้เป็น เจ้าภาพหลักในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของ บช.ส. โดยได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ส. เข้าเยี่ยมเยือน มอบสิ่งของเครื่องใช้และเงิน ช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่เจ็บป่วยและทุพพลภาพ ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

การดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้อำนวยการ รพ.ทหารผ่านศึกและเจ้าหน้าที่ของ รพ. พร้อมทั้งได้ รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจและเยี่ยมชมศูนย์กิจกรรมบำบัดและฝึกอาชีพ รพ.

 

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ บช.

แชร์ แชร์ Line ส่งข้อมูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง