พระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินีนี

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565    |    2350 อ่าน

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ พระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนาศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาโดยเสด็จในการนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย “ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย “ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์” แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

 

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ บช.

แชร์ แชร์ Line ส่งข้อมูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง