ผังผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

พล.ต.ต.จรูญ   ไพลดำ
ผบก.ส.4

พ.ต.อ.นิตินัย  ไชยพิเดช
รอง ผบก.ส.4 (1)

รอง ผบก.ส.4 (2)

พ.ต.อ.หญิงกรกาญจน์  อรุณปลอด อิโซมิชิ
รอง ผบก.ส.4 (3)

พ.ต.อ.หญิง ศรัณย์ภัทร์ เทพไพฑูรย์
ผกก.ฝอ.บก.ส.4

พ.ต.อ.หญิง คนึงนิจ วีระปุลลี
ผกก.กลุ่มงานฯ สถาบัน

พ.ต.อ.วีระ วรพันธ์พานิช
ผกก.กลุ่มงานฯ เศรษฐกิจและสังคม 

พ.ต.อ.หญิง จิตติมา เศรษฐ์ศิริวรกุล
ผกก.กลุ่มงานฯ การเมือง

พ.ต.อ.พชรวัฒน์ ธนันธรสวัสดิ์
ผกก.กลุ่มงานฯ อาชญากรรม
ข้ามชาติ

พ.ต.อ.ตราชู ขุนพินิจ
ผกก.กลุ่มงานฯ
ก่อการร้ายสากล

พ.ต.อ.สมยศ ศรีศรยุทธ์
ผกก.กลุ่มงานประสานงาน
ข่าวต่างประเทศ