กองบังคับการตำรวจสันติบาล4 อาคาร 6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1, แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทรศัพท์: 66 2205 2396, , ,

แฟกซ์: 02 205 2396