ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

พล.ต.ต.สมพงศ์  ทองใบ

พล.ต.ต.สมพงศ์  ทองใบ

ผบก.ส.4

พ.ต.อ.ปรีชญาวุฒิ อุดมพิสุทธิคุณ

พ.ต.อ.ปรีชญาวุฒิ อุดมพิสุทธิคุณ

 รอง ผบก.ส.4(1)

พ.ต.อ.นิตินัย  ไชยพิเดช

พ.ต.อ.นิตินัย  ไชยพิเดช

 รอง ผบก.ส.4(2)

พ.ต.อ.หญิง กรกาญจน์ อรุณปลอด

พ.ต.อ.หญิง กรกาญจน์ อรุณปลอด

ผกก.กลุ่มงานฯการก่อการร้ายสากล บก.ส.4

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง ศรัณย์ภัทร์  เทพไพฑูรย์

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง ศรัณย์ภัทร์  เทพไพฑูรย์

ผกก.ฝอ.บก.ส.4