ผังผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

พล.ต.ต.จิรศักดิ์  ไกรเพชร 
   ผบก.ส.4

พ.ต.อ.อภิชัย  ดุษฎีพฤฒิพันธุ์
รอง ผบก.ส.4 (1)

พ.ต.อ.หญิงกรกาญจน์  อรุณปลอด อิโซมิชิ

รอง ผบก.ส.4 (2)

พ.ต.อ.จักรพันธ์  เกียรติไพบูลย์

รอง ผบก.ส.4 (3)ว่าที่ พ.ต.อ.กิตติชัย  สายเพ็ชร์
ผกก.กลุ่มงานฯ ก่อการร้ายสากล


ว่าที่ พ.ต.อ.วีระยุทธ วนะภูติ 
ผกก.กลุ่มงานฯ อาชญากรรม
ข้ามชาติ

พ.ต.อ.หญิง จิตติมา
เศรษฐ์ศิริวรกุล
ผกก.กลุ่มงานฯ การเมือง

พ.ต.อ.สมิทธิ  สารอต
ผกก.กลุ่มงานฯ เศรษฐกิจและสังคม

พ.ต.อ.ธวัชชัย  สายกระสุน 
ผกก.กลุ่มงานฯ สถาบัน

พ.ต.อ.หญิง ศรัณย์ภัทร์
เทพไพฑูรย์
ผกก.ฝอ.บก.ส.4

พ.ต.อ.สมยศ ศรีศรยุทธ์
ผกก.กลุ่มงานประสานงานข่าวต่างประเทศ